Dotacje na wdrożenie dedykowanego systemu

Nazwa projektu: Wdrożenie dedykowanego zintegrowanego systemu informatycznego w celu automatyzacji relacji z podmiotami zewnętrznymi oraz optymalizacji procesów biznesowych wewnątrz przedsiębiorstwa

Cel projektu:

Wdrożenie do praktyki gospodarczej firmy innowacji organizacyjnej polegającej na automatyzacji relacji z podmiotami zewnętrznymi wraz z optymalizacją procesów biznesowych wewnątrz firmy

Efekty projektu:

Wzrost efektywności procesów biznesowych (zarządczych i operacyjnych) przekładający się na wzrost przychodów i umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu: 184.500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 67.500,00 PLN